Baile tradicional galego

A actividade de Baile Tradicional Galelgo permite aprender e coñecer os diferentes tipos de danzas do pais xa que o método de traballo empregado para impartir esta actividade é o de recollida de pezas tradicionais cantadas e bailadas por distintas zonas da comarca.

A profesora encargada de impartir esta actividade é Aurora Filgueira.

O centro Cultural conta co Grupo de Baile Tradicional Ruada de Torroso.

O horario de clase é:

Venres de 19:00 a 20:00 horas no Centro Cultural.