Implantación

A implantación do grao profesional será a seguinte:

  • Curso 2016-2017: 1º curso
  • Curso 2017-2018: 2º curso
  • Curso 2018-2019: 3º curso
  • Curso 2019-2020: 4º curso
  • Curso 2020-2021: 5º curso
  • Curso 2021-2022: 6ºcurso

Esta previsión podrá ser modificada segundo necesidades do centro.