Gaita

A actividade de Gaita permite ó alumnado identificar, coñecer e aprender pezas de música tradicional galega, ben por partitura ou de memoria. Ademais apréndese a recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de percusión galegos.

O Centro Cultural conta co grupo de Gaitas “Ruada de Torroso”.

O horario é:

Sábado de 10:00 a 12:00 horas