Educación Auditiva e Vogal

A Educación auditiva e Vogal é unha materia na que se desenvolve a capacidade auditiva e se traballa coa entoación e a voz. Ademáis realízanse dictados tanto rítmicos como melódicos que mellorar a formación do noso alumnado.

Os horarios para este curso 2018-2019 son os seguintes:

1º curso: mércores de 18:00 a 19:00 horas ou martes de 19:00 a 20:00 horas.

2º curso: mércores de 17:00 a 18:00 horas ou martes de 18:00 a 19:00 horas.

3º curso: mércores de 20:00 a 21:00 horas ou venres de 18:00 a 19:00 horas.

4º curso: mércores de 19:00 a 20:00 horas ou venres de 19:00 a 20:00 horas.