Probas de acceso ao 1º curso do grao profesional 2019-20

Adxuntamos horario exame teórico e práctico. Os alumnos deberán estar 15 minutos antes da hora indicada.

EXAME PRÁCTICO Día 25 de xuño a partir das 16

EXAME TEÓRICO PASE DE GRAO

Listadoinscripción WEB ORDE19-20 probas acceso -

RESULTADOS FINAIS PROBAS DE ACCESO 2019

 

 

Adxuntamos listado alumnos para ensaios co pianista nas probas de acceso 19/20

ensaios pianista web acceso19-20

Adxuntamos listado alumnos inscritos nas pobras de acceso 19/20

Listado inscripción WEB ORDE19-20 probas acceso -

Adxuntamos ficha de inscrición ao primer curso grao profesional

Ficha de inscrición curso 1º

Adxuntamos as prazas ofertadas para o vindeiro curso 2019-2020

prazas ofertadas curso 19-20 

Adxuntamos o calendario das fechas para o acceso ao 1º curso do grao profesional 2019/2020

 

calendario acceso 1º curso grao profesional 19-20